Zarządzanie reputacją z jednego interfejsu

Klienci czytają opinie online częściej niż kiedykolwiek wcześniej.
77% użytkowników „zawsze” lub „regularnie” czyta opinie podczas szukania lokalnych firm.
57% jest mało prawdopodobne, że wybierze firmę, która w ogóle nie odpowiada na opinie.
(Badanie Bright Locale w 2021 roku)
Getpin oferuje zestaw narzędzi do automatyzacji przetwarzania opinii klientów online i offline.
Otrzymuj opinie o swojej firmie ze wszystkich platform w jednym interfejsie.
Dzięki Getpin nie przegapisz żadnej opinii,
zaoszczędzisz koszty przetwarzania
komentarzy i kontrolujesz swoją reputację.
Diese Website verwendet Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Datenschutzrichtlinie lesen.
This website uses cookies to improve user experience. Read privacy policy.